Timeo hominem unius libri

"Tek kitaplı insanlardan sakınırım..."

Yukarıdaki söz Aristo'nun düşüncelerinden etkilenen Thomas Aquinas'a aittir. Cümle içerisindeki "tek kitap" kavramı dini ya da farklı figürleri çağırsa da, özünde çoğulcu düşüncenin öneminden bahsetmiştir. Thomas Aquinas bu sözü aslında üniversiteler için söylemiştir.

Çoğulculuk kavramı bireyler ve toplumlar açısından son derece özel bir yere sahiptir. İlk olarak çoğulculuk, bireylere ve toplumlara seçim şansı tanır. Farklı düşüncelerin varlığını gözler önüne serer. Farklı düşünceler, farklı bakış açıları ve farklı yorumlamaları beraberinde getirir.

Thomas Aquinas bu sözü her ne kadar üniversitelerin yapı taşlarını belirlemek için söylese de, aslında bu söz bireyin kendisini şekillendirmesi ve geliştirmesi açısından son derece kritik bir yere sahiptir.


Yukarıdaki heykel Hacettepe Üniversitesi'nin Beykent Kampüsü girişinde yer almaktaydı. Üniversite gibi bilginin uçsuz bucaksız olması gereken yerde 2012 yılında üniversite rektörü Murat Tuncer tarafından bu heykelin üzerindeki söz değiştirildi. Değişimin sebebini tam bilmemekle beraber, muhtemelen "tek kitap" kavramının farklı lanse edilmesinden dolayı olduğunu düşünüyorum.

Her ne kadar,


Heykeller yıkılsa da,
düşünceler sansürlense de,
insanlar öldürülse de;

bu söz,
gerçek insanların hayatlarının merkezinde kalmaya devam edecektir. 

Yazımı Etkileyen Noktalar:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder